یکشنبه 12 تیر 1401   00:18:58
بيشتر
آشنایی با سازمان ISO
1394/8/3 یکشنبه
تاسیس کمیته های فنی متناظر OIML
مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی از طریق تشکیل کمیته های متناظر و جذب گروههای ذی‌نفع و ذی‌ربط در سطح کشور صورت می پذیرد.
کمیته‌ های فنی متناظر، مطابق روش اجرایی تاسیس کمیته های فنی، شکل گرفته و رئیس و نایب رئیس و دبیر هر یک از کمیته‌ ها مطابق روش اجرایی فوق از جامعه مشارکت‌کنندگان آن کمیته تعیین گردیده و فعالیت می‌نمایند. ساختار کمیته ‌ها باید در حد امکان دارای ترکیبی متوازن از مشارکت‌ کنندگان از طیف فراگیر گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط به شرح ذیل باشد: تولیدکنندگان، توزیع‌ کنندگان، مصرف ‌کنندگان، وزارتخانه‌ ها و سازمان‌های دولتی ذیربط، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تشکل‌های تخصصی، ارائه دهندگان خدمات مهندسی و مشاوره‌ای، صاحب‌نظران منفرد، مؤسسات ارزیابی انطباق،کارشناسان سازمان استاندارد.
وظایف اصلی کمیته ‌های فنی و کمیته‌ های فرعی عبارت است از:
-    بــررسی و اظهارنظر در مورد پیش‏نویس استانداردهای بین المللی در مراحل مختلف تــدویـن آن ها و پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی بر اساس مزیت های اقتصادی کشور
-     تعیین ترکیب هیأت‌ های اعزامی از میان اعضای فعال کمیته‌ه ای فنی و فرعی جهت حضور در اجـلاسیه‌ هـای بین المللی مرتبط
-            همکاری در تدوین استاندارد های ملی مرتبط
لازم به ذکر است در حال حاضر کلیه کمیته های  فنی OIML بصورت متناظر در ایران تاسیس شده اند (18 کمیته فنی).