یکشنبه 12 تیر 1401   01:50:49
بيشتر
آشنایی با سازمان CODEX
1394/8/19 سه‌شنبه
تاسیس کمیته های فنی متناظر CODEX
 
مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی از طریق تشکیل کمیته های متناظر و جذب گروههای ذی‌نفع و ذی‌ربط در سطح کشور صورت می پذیرد.
کمیته‌ های فنی متناظر، مطابق روش اجرایی تاسیس کمیته های فنی، شکل گرفته و رئیس و نایب رئیس و دبیر هر یک از کمیته‌ ها مطابق روش اجرایی فوق از جامعه مشارکت‌کنندگان آن کمیته تعیین گردیده و فعالیت می‌نمایند. ساختار کمیته ‌ها باید در حد امکان دارای ترکیبی متوازن از مشارکت‌ کنندگان از طیف فراگیر گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط به شرح ذیل باشد: تولیدکنندگان، توزیع‌ کنندگان، مصرف ‌کنندگان، وزارتخانه‌ ها و سازمان‌های دولتی ذیربط، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تشکل‌های تخصصی، ارائه دهندگان خدمات مهندسی و مشاوره‌ای، صاحب‌نظران منفرد، مؤسسات ارزیابی انطباق،کارشناسان سازمان استاندارد.
وظایف اصلی کمیته ‌های فنی و کمیته‌ های فرعی عبارت است از:

- بــررسی و اظهارنظر در مورد پیش‏نویس استانداردهای بین المللی در مراحل مختلف تــدویـن آن ها و پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی بر اساس مزیت های اقتصادی کشور
-  تعیین ترکیب هیأت‌ های اعزامی از میان اعضای فعال کمیته‌های فنی و فرعی جهت حضور در اجـلاسیه‌ هـای بین المللی مرتبط
- همکاری در تدوین استاندارد های ملی مرتبط
در سطح ملی، 24 کمیته فنی (در موضوعات عمومی و محصولات غذایی) متناظر با کمیته های فنی کدکس بین المللی تاسیس شده است و در صورت ایجاد کمیته جدید در کدکس بین الملل، متعاقبا اعلام می گردد.