یکشنبه 12 تیر 1401   01:23:19
بيشتر
آشنایی با سازمان CODEX
1394/8/19 سه‌شنبه
عضویت در کمیته های فنی متناظر CODEX
جهت عضویت در هر یک از کمیته های فنی متناظر CODEX،فرم درخواست عضویت را تکمیل و برای دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی به آدرس codex_office@isiri.gov.ir ارسال نمایید.