فراخوان ها
فراخوان مشارکت در کمیته فنی متناظر INEC TC 109 تحت عنوان «هماهنگی عایق بندی برای تجهیزات ولتاژ پایین»
با توجه به اینکه کمیته فنی متناظر  INEC TC 109 تحت عنوان «هماهنگی عایق بندی برای تجهیزات ولتاژ پایین» (Insulation co-ordination for low-voltage equipment) در دست تاسیس قرار دارد، بدین وسیله از اعضای محترم کمیته برق و الکترونیک ایران و کلیه متخصصین و صاحب‌نظران حوزه برق و الکترونیک دعوت می شود در صورت تمایل به هرگونه مشارکت در کمیته فنی متناظر مذکور، فرم تکمیل شده درخواست عضویت حقیقی/حقوقی در کمیته ملی برق و الکترونیک ایران یا فرم اعلام داوطلبی جهت پذیرش مسئولیت در کمیته فنی متناظر را به همراه رزومه خود به آدرس  ایمیل n.alipasandi@isiri.gov.ir ارسال فرمایند.
شایان ذکر است به منظور دریافت فرم اعلام داوطلبی جهت پذیرش مسئولیت در کمیته فنی متناظر و کتابچه راهنمای کمیته فنی مذکور می توانید به قسمت کتابچه جلسات تاسیس/ترمیم ساختار کمیته های فنی متناظر در صفحه اصلی مراجعه فرمایید.
جهت دسترسی به  فرم های درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در کمیته ملی برق و الکترونیک ایران،
اینجا را کلیک کنید.