فراخوان ها
فراخوان مشارکت در کمیته فنی متناظر INEC TC 109 تحت عنوان «هماهنگی عایق بندی برای تجهیزات ولتاژ پایین»
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/TC 58 با عنوان : سیلندرهای گاز
فراخوان عضویت  در شورای کمیته ملی مسئولیت اجتماعی
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/TC 216 با عنوان : پای پوش
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/TC 120 با عنوان : چرم
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INSO/CASCO با عنوان :  ارزیابی انطباق
 فراخوان شرکت در نشست تاسیس کمیته فنی متناظر INEC TC 97 تحت عنوان « تاسیسات الکتریکی برای روشنایی و چراغ راهنمایی فرودگاهی»
  فراخوان شرکت در نشست تاسیس کمیته فنی متناظر INEC TC 89 تحت عنوان « آزمون خطرات آتش»
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC 193با عنوان :  گاز طبیعی
فراخوان عمومی برای شرکت در نظرخواهی اینترنتی کمیته فنی بین المللی ISO/TC176 در مورد استاندارد بین المللی ISO 9001: 2015
فراخوان شرکت در نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC TC 23 تحت عنوان «لوازم جانبی برقی»
فراخوان شرکت در نشست آشنایی با کمیته فنی متناظر INEC TC 56 تحت عنوان «قابلیت اطمینان»
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر ISIRI/ TC249با عنوان :  طب سنتی چینی
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INEC TC 25 تحت عنوان «کمیت ها و واحد ها»
فراخوان برگزاری نشست تاسیس کمیته فنی INEC TC 44 تحت عنوان «ایمنی ماشین آلات- جنبه های الکتروتکنیکی»
فراخوان برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر  کابل ها، سیم ها، موجبرها، اتصال گرهای فرکانس رادیویی، مولفه ها و لوازم جانبی غیرفعال ریزموج و فرکانس رادیویی
فراخوان برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر  ایمنی ابزاهای برقی موتوردار
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظرISIRI/ TC44  با عنوان :  جوشکاری و فرآیندهای وابسته
1