1401/2/21 چهارشنبه

انتشار استاندارد بین‌المللی «ادویه و چاشنی - سماق – ویژگی ها » در سازمان ایزو به رهبری ایرانمشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی در راستای حفظ منافع ملی کشور، بخصوص در مورد محصولات بومی کشور ایران که از نرخ تجارت خوبی برخوردار است، در توسعه و تسهیل تجارت این محصولات بسیار اهمیت دارد. سماق به عنوان یکی از پنج ادویه عمده تولید و عرضه شده در کشور، از بازار تجاری مناسبی در فراتر از مرزهای داخلی نیز برخوردار است لذا تدوین استاندارد بین المللی آن، با هدف تسهیل در صادرات این محصول با ارزش، در سال 2019 از سوی ایران به سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) پیشنهاد گردید که پس از دفاعیات متعدد در جلسات بین المللی، تدوین استاندارد ویژگی های سماق با محوریت ایران در دستور کار ایزو قرار گرفت.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استاندارد بین المللی، پس از دو سال تلاش کارشناسی در سطح ملی و بین المللی و با همکاری کشورهای عضو در گروه کاری مربوطه، استاندارد بین المللی برای " ادویه و چاشنی - سماق – ویژگی ها " به رهبری جمهوری اسلامی ایران در سازمان ایزو ثبت شده و انتشار یافت.  این پروژه درکمیته فنی و فرعی ایزو  TC34/SC7 ISO/ (ادویه وچاشنی) آغاز و پس از طی کلیه مراحل تدوین استاندارد بین المللی، با اجماع نظر 20 کشور با عضویت فعال درکمیته، ازجمله هند ، آلمان ، فرانسه ، چین ، روسیه ، اسپانیا ،در تاریخ 9/5/2022 مورد تصویب و انتشار نهایی قرار گرفت .