1400/7/26 دوشنبه

برگزاری نشست شورای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و انتخاب اعضای هیات راهبریطی برگزاری نشست مجازی شورای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران (INEC) در روز شنبه 1400/07/24، اعضای هیات راهبری انتخاب شدند.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست علاوه بر ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه کمیته ملی برق و الکترونیک ایران، انتخابات به منظور تعیین اعضای هیات راهبری کمیته ملی برق و الکترونیک برگزار شد و تورج سلماسی، محمود رضا عبهری، محمد رضا اشرفی، محمد ساتکین، آزیتا خضرایی، فرهاد کبیری، شعله شاهرودی، با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضای جدید این هیات برای دوره سه ساله انتخاب شدند.
گفتنی است پيشبرد اهداف، برنامه‌ها و هدايت امور كميته ملي در چارچوب خط مشی‌های تعيين شده توسط شورا، برعهده هيأت راهبری خواهد بود که متشكل از هفت عضو انتخاب شده توسط شورا، مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان ملی استاندارد و نیز رئیس و دبیر کمیته ملی برق و الکترونیک ایران است.