1400/4/20 یکشنبه

انتشار گزارش نتایج نظرخواهی اینترنتی ISO/TC176 در مورد استاندارد بین المللی ISO 9001: 2015ضمن تشکر از تمامی کارشناسانی که در نظرخواهی اینترنتی در مورد استاندارد بین المللی ISO 9001: 2015 به زبان فارسی شرکت داشته اند به آگاهی کاربران محترم استاندارد ایران- ایزو 9001  و عموم علاقه مندان می رساند که گزارش نتایج نظرخواهی اینترنتی کمیته فنی بین المللی ISO/TC176 در مورد استاندارد بین المللی ISO 9001: 2015 و اینفوگرافیک مربوطه به 11 زبان مختلف اکنون در وبگاه کمیته فنی بین المللی ISO/TC176/SC2 به نشانی اینترنتی زیر قابل دسترسی می باشد.
نسخه فارسی گزارش مزبور نیز که با هدف سهولت دسترسی کاربران ایرانی توسط مسئولان کمیته فنی متناظر مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت ISIRI/TC176 تهیه شده است از طریق پیوند اینترنتی فوق قابل دسترسی می باشد.
هدف از نظرخواهی اینترنتی مزبور احصای تجارب بکارگیری استاندارد بین المللی ISO 9001: 2015 در سازمان های مختلف و کسب نظرات کاربران در مورد کفایت این استاندارد در شرایط کنونی و نیز تأیید ویرایش فعلی تا بازنگری ادواری بعدی یا تجدیدنظر احتمالی در آن و همچنین گزینه های مورد نظر آنها در ارتباط با محتوای استاندارد در آینده و گنجاندن مفاهیم جدید در آن بود.

 
کمیته فنی متناظر مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت ISIRI/TC176