1400/4/7 دوشنبه

عضویت ایران در سیستم ارزیابی انطباق بین المللی تجهیزات مورد استفاده در محیط های مستعد انفجار (IECEx) محقق شد.با رای مثبت کمیته مدیریتی سیستم ارزیابی انطباق بین المللی تجهیزات مورد استفاده در محیط‌های مستعد انفجار (IECEx) در کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، سازمان ملی استاندارد ایران به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو دارای حق رای این سیستم پذیرفته شد .
بنا بر گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، اکنون ایران در جمع 36 کشور عضو این سیستم بین المللی می باشد.
تا کنون به دلیل عدم عضویت کشور در سیستم های ارزیابی انطباق بین المللی، هزینه های زیادی صرف آزمون مجدد کالاها، محصولات، سیستم های بازرسی و صدور گواهینامه ها می شد و مزید بر آن فرایند صادرات تولیدات داخل بسیار زمان بر و طولانی بود. متعاقب این دستاورد مهم، شناسایی و معرفی آزمایشگاه های آزمون و شرکت های بازرسی داخلی و انجام تایید صلاحیت آنها توسط سیستم IECEx، علاوه بر اعتبار بخشی بین المللی و تسریع در فرایند صادرات محصولات و کالاهای تولید داخل، موجب قطع وابستگی به شرکت های خارجی و خروج ارز از کشور خواهد شد. همچنین اطمینان مصرف کنندگان از کیفیت و ایمنی محصولات و رفع موانع تجارت بین المللی، کاهش هزینه های تولید از جمله دیگر مزایای این عضویت می باشد.
گفتنی است چهار سیستم ارزیابی انطباق تجهیزات الکتروتکنیک و اجزاء (IECEE)، تجهیزات مورد استفاده در محیط‌های مستعد انفجار  (IECEx)، اجزاء الکترونیک، مونتاژها (IECQ) و تجهیزات مورد استفاده در انرژی های تجدیدپذیر (IECRE)، در نهاد ارزیابی انطباق کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)(IEC جمله مهمترین مزایای این عضویت می باشد.ن و صدور گواهینامه، اعتبار بخشی بین المللی به کالاهای تولید داخل فعالیت دارند.