1400/2/18 شنبه

تصویب پیشنهاد تدوین استاندارد کدکس به رهبری جمهوری اسلامی ایران برای هل و زرچوبه درپنجمین اجلاسیه بین المللی تخصصی کمیته کدکس ادویه و گیاهان مورد مصرف در آشپزیدر پنجمین اجلاس کمیته  کدکس ادویه و گیاهان آشپزی که از 30 فروردین لغایت 9 اردیبهشت به صورت مجازی برگزار شد، تدوین استانداردهای بین المللی برای دو ادویه"هل و زرچوبه"  به رهبری جمهوری اسلامی ایران مطرح و  مصوب گردید.

به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی ، پروژه های تدوین استاندارد بین المللی کدکس برای زرچوبه به رهبری ایران و برای هل به رهبری ایران و هندوستان مصوب شد و مقرر گردید که کارگروه های الکترونیکی برای تدوین پروژه های مربوطه با همکاری کشورهای عضو، فعال گردد.

شایان ذکر است در این اجلاس پروژه تدوین استاندارد بین المللی برای زعفران به رهبری جمهوری اسلامی، در مرحله 7 استاندارد، بررسی گردید و مقرر شد تعیین جدول ویژگی های شیمیایی زعفران با همکاری دو کشور ایران و یونان در کارگروه الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن مجددا برای اجماع نظر اعضا در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در این اجلاس نمایندگانی از دانشگاه ، بخش خصوصی و دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی  حضور فعال داشتند.