1399/8/20 سه‌شنبه

شرکت نماینده ایران در نوزدهمین اجلاسیه كمیته فني چرم سازمان بین المللی استاندارد (ISO/TC 120)به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، اجلاسیه کمیته فنیISO/TC 120 با عنوان "چرم" بصورت مجازی در تاریخ 99/7/21 الی 99/7/24 برگزار شد. در این اجلاس که با حضور نمایندگان مختلف از کشورهای عضو تشکیل گردید، دبیر کمیته فنی متناظر چرم به عنوان نماینده ایران در این نشست تخصصی شرکت نمودند و 3 پیشنهاد کاری ایران که به رهبری خانم مریم سمسارها در دست تدوین می باشند، مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق کسب حداکثر آراء، با ارتقاء یک مرحله برای هریک از پروژه ها موافقت شد. عناوین این پروژه ها شامل موارد زیر می باشد:

FDIS 20940: چرم رویه کراست تمام کروم - ویژگی ها و روش آزمون
FDIS14931: چرم -راهنماي انتخاب چرم لباسي- ویژگی ها - بازنگری 1: استحکام رنگ
14930 FDIS  :چرم - چرم دستکشي (به استثنای خز)

شایان ذکر است این کمیته بین المللی درحال حاضر 58 عضو دارد که دارای 28 کشور، عضو فعال و 30 کشور، عضو ناظر می باشند که عضویت جمهوری اسلامی ایران در این کمیته، فعال می باشد.