1399/8/5 دوشنبه

جلسات مجازی چهل و سومین کمیسیون بین المللی کدکس CAC43 پایان یافت.چهل و سومین اجلاسیه بین المللی کمیسیون کدکس 27 سپتامبر آغاز و دیروز 19 اکتبر اتمام یافت.این اجلاس طی شش جلسه مجازی سه ساعته با حضور بیش از 500 نماینده برگزار شد و ریاست این اجلاس با آقای  دکتر Guilherme Da Costa از کشور برزیل بود و 16 دستور کار مورد بررسی  و پذیرش قرار گرفت.
در این اجلاس از جمهوری اسلامی ایران به عنوان هماهنگ کننده منطقه خاور نزدیک برای تقبل این مسئولیت طی چهار سال گذشته قدردانی شد و کشور عربستان به صورت رسمی به سمت هماهنگ کنندگی معرفی و منصوب گردید. بر همین اساس در آخرین روز اجلاس مذکور بیانیه ایی از سوی نماینده ایران در جلسه مذکور قرائت شد که به پتانسیل منطقه خاورنزدیک و اقدامات انجام شده در طول ریاست ایران اشاره شد و از همکاریهای سازمانهای والد (فائو و سازمان بهداشت جهانی)، دبیرخانه کدکس بین لملل و اعضای منطقه تقدیر گردید.
گفتنی است گزارش اجلاسیه مذکور 5 نوامبر 2020 به صورت مجازی اعلام و پذیرفته خواهد شد.عكس هاي مرتبط :