فراخوان ها
فراخوان شرکت در نشست تاسیس کمیته فنی متناظر INEC TC 89 تحت عنوان « آزمون خطرات آتش»
با توجه به اینکه کمیته فنی متناظر  INEC TC 89 تحت عنوان « آزمون خطرات آتش» (Fire hazard testing) در دست تاسیس قرار داد، بدین وسیله از اعضای محترم کمیته برق و الکترونیک ایران و کلیه متخصصین و صاحب‌نظران حوزه برق و الکترونیک دعوت می شود در صورت تمایل به هرگونه مشارکت در کمیته فنی متناظر مذکور، فرم تکمیل شده درخواست عضویت حقیقی/حقوقی در کمیته ملی برق و الکترونیک ایران یا فرم اعلام داوطلبی جهت پذیرش مسئولیت در کمیته فنی متناظر را به همراه رزومه خود به آدرس  ایمیل n.alipasandi@gmail.com ارسال فرمایند.
شایان ذکر است به منظور دریافت فرم اعلام داوطلبی جهت پذیرش مسئولیت در کمیته فنی متناظر به همراه فرم های درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و کتابچه راهنمای کمیته فنی مذکور می توانید به زیرپورتال دفتر مطالعات تطبیقی  به آدرس اینترنتی  http://isdportal.isiri.gov.ir قسمت کتابچه جلسات تاسیس/ترمیم ساختار کمیته های فنی متناظر مراجعه فرمایید.