فراخوان ها
فراخوان شرکت در نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC TC 23 تحت عنوان «لوازم جانبی برقی»
بدین وسیله از اعضای محترم کمیته برق و الکترونیک ایران و کلیه متخصصین و صاحب‌نظران حوزه برق و الکترونیک دعوت می شود در نشست ترمیم ساختار کمیته فنی  INEC TC 23 تحت عنوان 'لوازم جانبی برقی' (Electrical accessories) و  کمیته های فرعی زیر مجموعه آن به ترتیب با عناوین 'سیستم های مدیریت کابل' ، 'دوشاخه ها، پریزها و کلیدها' ، 'مدارشکن ها و تجهیزات مشابه برای مصارف خانگی' ، 'کوپلرهای دستگاه ها' ، 'دوشاخه ها، پریزها و کوپلرها برای کاربردهای صنعتی و وسایل نقلیه الکتریکی' ، 'کلیدهای مربوط به دستگاه ها' و 'محصولات بهره وری انرژی الکتریکی' که در روز چهارشنبه مورخ 18-04-1399 از ساعت 10:00 الی 12:00 به صورت مجازی  تشکیل میشود، حضور به هم رسانید. شایان ذکر است راهنمای ورود به جلسات مجازی از طریق زیرپورتال دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی  به آدرس اینترنتی  http://isdportal.isiri.gov.ir  در قسمت 'اطلاعات عمومی و تکمیلی' در دسترس می باشد و علاقمندان می توانند جهت دریافت لینک ورود به جلسه مشخصات خود را شامل نام و نام خانوادگی، نام سازمان، ارگان یا شرکت متبوع، حوزه فعالیت و شماره تماس خود را به آدرس پست الکترونیکی n.alipasandi@gmail.com ارسال فرمایند. 
دستور کار جلسه :
آشنایی با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک  (IEC)، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران (INEC) و ساختار کمیته فنی IEC TC 23 
انتخاب مسئولین کمیته فنی متناظر
همچنین به منظور دریافت فرم اعلام داوطلبی جهت پذیرش مسئولیت در کمیته فنی متناظر به همراه فرم های درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و کتابچه راهنمای کمیته فنی مذکور می توانید به زیرپورتال دفتر مطالعات تطبیقی  به آدرس اینترنتی  http://isdportal.isiri.gov.ir قسمت کتابچه جلسات تاسیس/ترمیم ساختار کمیته های فنی متناظر مراجعه فرمایید و در صورت تمایل پس از تکمیل فرم عضویت یا فرم اعلام داوطلبی را به آدرس  ایمیل n.alipasandi@gmail.com ارسال فرمایید.