فراخوان ها
فراخوان شرکت در نشست آشنایی با کمیته فنی متناظر INEC TC 56 تحت عنوان «قابلیت اطمینان»
با سلام و احترام
بدین وسیله از اعضای محترم کمیته برق و الکترونیک ایران و کلیه متخصصین و صاحب‌نظران حوزه برق و الکترونیک دعوت می شود در نشستی که به منظور آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک (IEC) و کمیته فنی متناظرTC 56  با عنوان ' قابلیت اطمینان' (Dependability) در روز یکشنبه مورخ 18-03-1399 از ساعت 10:00 الی 12:00 در محل اداره کل استاندارد اردبیل واقع در اردبیل - شهرک اداری بعثت (کارشناسان) - سالن آمفی تئاتر برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. همچنین امکان شرکت الکترونیکی در نشست مذکور نیز فراهم شده است و علاقمندان می‌توانند جهت دریافت لینک شرکت در جلسه مشخصات خود را شامل نام و نام خانوادگی، نام شرکت یا ارگان مربوطه، به ایمیل mojgan.minaei95@gmail.com ارسال نمایند.
شایان ذکر است  کتابچه راهنمای کمیته فنی مذکور و فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در کمیته ملی برق و الکترونیک ایران در پرتال اداره کل استاندارد اردبیل به آدرس ardabil.isiri.gov.ir قسمت منوی میز خدمت الکترونیکی-تدوین استانداردهای ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی  در دسترس قرار دارد و علاقه مندان عضویت در این کمیته فنی متناظر می تواننند فرم های تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیکی  mojgan.minaei95@gmail.com ارسال نمایند.
اطلاع رسانی به همکاران و علاقه مندان متخصص جهت مشارکت در این امر، مزید امتنان خواهد بود.