فراخوان ها
  فراخوان شرکت در نشست تاسیس کمیته فنی متناظر INEC TC 89 تحت عنوان « آزمون خطرات آتش»
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC 193با عنوان :  گاز طبیعی
فراخوان عمومی برای شرکت در نظرخواهی اینترنتی کمیته فنی بین المللی ISO/TC176 در مورد استاندارد بین المللی ISO 9001: 2015
فراخوان شرکت در نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC TC 23 تحت عنوان «لوازم جانبی برقی»
فراخوان شرکت در نشست آشنایی با کمیته فنی متناظر INEC TC 56 تحت عنوان «قابلیت اطمینان»
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر ISIRI/ TC249با عنوان :  طب سنتی چینی
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظر INEC TC 25 تحت عنوان «کمیت ها و واحد ها»
فراخوان برگزاری نشست تاسیس کمیته فنی INEC TC 44 تحت عنوان «ایمنی ماشین آلات- جنبه های الکتروتکنیکی»
فراخوان برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر  کابل ها، سیم ها، موجبرها، اتصال گرهای فرکانس رادیویی، مولفه ها و لوازم جانبی غیرفعال ریزموج و فرکانس رادیویی
فراخوان برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر  ایمنی ابزاهای برقی موتوردار
فراخوان عضویت در کمیته فنی متناظرISIRI/ TC44  با عنوان :  جوشکاری و فرآیندهای وابسته
1