اخبار

1399/6/4 سه‌شنبه

برگزاری نشست تاسیس کمیته فنی متناظر INEC TC 15نشست تاسیس کمیته فنی  متناظر INEC TC 15  متناظر با کمیته فنیIEC TC 15  تحت عنوان "مواد عایق الکتریکی جامد"  با حضور جمعی از اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصان این حوزه در روز یکشنبه مورخ 1399/06/02 به صورت مجازی از طریق سامانه جلسات آنلاین سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته های فنی و فعالیت آنها، با کسب حداکثر آراء، آقای علی نصیری و پرویز تیموری  از شرکت عایق های الکتریکی پارس به ترتیب به عنوان رئیس و نائب رئیس کمیته فنی متناظر INEC TC 15  و آقای فرهاد کبیری از موسسه تحقیقات ایران ترانسفو  به عنوان دبیر کمیته فنی متناظر INEC TC 15 برای دوره سه ساله آتی انتخاب شدند.
شایان ذکر است هدف از تاسیس این کمیته فنی متناظر ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت و ملحوظ شدن نظرات متخصصان و تولیدکنندگان ایرانی حوزه مواد عایق الکتریکی جامد مانند لاک ها و روکش ها و  لمینیت های تقویت شده فیبری سخت (جهت اهداف الکتریکی) در استانداردهای بین المللی منتشر شده و در دست تدوین این کمیته فنی می باشد.