اخبار

1399/4/24 سه‌شنبه

هفتاد ونهمین جلسه کمیته اجرایی کدکس به صورت مجازی در حال برگزاری استبنا به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استاداردهای بین المللی ، کمیته اجرایی سازمان بین المللی کدکس مواد غذایی (CCEXEC) به دلیل ادامه همه گیریCOVID-19، هفتادونهمین جلسه خود را بصورت آنلاین آغاز کرد.  این کمیته به مدت هفت روز (13-20 جولای 2020 برابر با 23 تا 30 تیر ماه) و به صورت چهار جلسه آنلاین، تصویب استانداردهای مربوطه و طرح موضوعات جدید برای تدوین را مورد بررسی قرار می دهد .
Bukar Tijani، معاون مدیر کل FAO ، جلسه را افتتاح و اشاره کرد "این نشست نشانهای از پیشرفت و قدرت فناوری و انعطاف ما در برابر نوآوری است". وی تصریح کرد: در پاسخ به تأثیر شیوع بیماری بر زندگی و معیشت مردم ، تجارت جهانی مواد غذایی، زنجیره تأمین مواد غذایی و خوراک دام، سازمان های بین المللی باید نقش اصلی خود را در راستای حفاظت از همه دنیا به ویژه قشر آسیب پذیر که به شدت تحت تأثیر بحران های جهانی قرار دارند، ایفا کند.  
Naoko Yamamoto ، معاون مدیر کل سازمان بهداشت جهانی (WHO)، در سخنرانی خود تاکید کرد که چالش بیماری همه گیر COVID-19 فرصتی برای تغییر شکل سیستم های مواد غذایی است. بنابراین باید به طور جدی به روشهای تولید، فرآوری، بسته بندی، حمل و نقل، بازار یابی، مصرف غذا و نحوه دفع پسماند مواد غذایی فکر کنیم. او اشاره کرد در اوایل سال جاری، مجمع جهانی بهداشت قطعنامه جدیدی در مورد ایمنی مواد غذایی به تصویب رساند، پس لازم است  FAO، Codex و  WHO و سایر سازمان های مربوطه با به روز کردن استراتژی جهانی برای ایمنی مواد غذایی همچنان به رهبری خود در زمینه ایمنی مواد غذایی و بهداشت عمومی ادامه داده تا همگان از دسترسی  به مواد غذایی سالم  و کافی برخوردار باشند.
رئیس کمیسیون نیز تأکید کرد وحدت و مشارکت جهانی در کدکس مشهود است و اکنون ما مسئولیت جهانی بزرگتری را در خصوص ایمنی مواد غذایی بر عهده داریم و ضروری است تلاش كنیم تدوین و انتشار استانداردهای کدکس برای اطمینان از ایمنی و كیفیت مواد غذایی برای همه ، در همه جا انجام شود.
در این اجلاس چند روزه نماینده ایران دکتر شجاعی به عنوان عضو کمیته اجرایی و  هماهنگ کننده منطقه خاور نزدیک نیز حضور دارد و بر اساس گزارش وی، مصوبات منطقه خاور نزدیک برای سه محصول منطقه شامل زعتر ( در مرحله 8 استاندارد سازی)، لبنه ( خارج شدن از دستورکار) و معمول (کلمپه به عنوان محصول جدید ) مورد تایید قرار گرفت. همچنین با تمهیدات انجام شده  موضوع تدوین استاندارد غذای حلال در راستای نظرات جمهوری اسلامی ایران که فقط اسمیک (موسسه اندازه شناسی و استاندارد برای کشورهای اسلامی) پلت فرم مناسب برای توسعه استانداردهای حلال دارد، همچنان در کمیته خاور نزدیک باقی ماند.