اخبار

1399/4/24 سه‌شنبه

برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 6 با عنوان فراورده های پیش بسته بندینشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 6 متناظر با کمیته فنی OIML TC 6  تحت عنوان "فرآورده های پیش بسته بندی" با حضور جمعی از متخصصان این حوزه در روز یکشنبه مورخ 22/04/1399 به صورت مجازی از طریق سامانه جلسات آنلاین سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML) و ساختار کمیته فنی OIML TC 6،  با کسب اکثریت آراء، آقای دکتر سید مصطفی ایرانمنش، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، خانم دکتر سمیرا عباسی مسئول فنی شرکت گلبانگ یاس و آقای مهندس افشین اوحدی کارشناس مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها،  به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 6 انتخاب شدند.
لازم به ذکر است توصیه نامه های ذیل از انتشارات کمیته فنی OIML/TC 6 می باشد و همچنین این کمیته تدوین "الگوی پیش بسته بندی برای توصیه نامه R 87" را در دستور کار خود قرار داده است:
  1. راهنمای تعریف الزامات سیستم صدور گواهی برای پیش بسته بندی ها (OIML G 21: 2017)
  2. الزامات برچسب گذاری برای پیش بسته بندی ها (OIML R 79: 2015)
  3. کمیت محصول در پیش بسته بندی ها (OIML R 87: 2016)

گفتنی است کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 6 در سال 1393 تاسیس شده است و جمهوری اسلامی ایران در کمیته فنی بین المللی OIML/TC 6، عضو فعال (P) می باشد. لذا  با توجه به وسعت و تنوع بسته بندی محصولات در کشور، رعایت الزامات پیش بسته بندی چه از جنبه برچسب گذاری و چه محاسبات آماری کمیت کالاها قبل از بسته بندی نقش بسزایی در حفظ منافع اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایفا خواهد کرد. از این رو مشارکت متخصصین ذینفع و ذیربط در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه بسیار حائز اهمیت می باشد.