اخبار

1399/4/8 يكشنبه

شرکت نماینده ایران در اجلاسیه بین المللی گروه فرعی واژه شناسی زیر مجموعه کمیته فرعی OIML/TC 5/SC 2 با عنوان نرم افزاربه گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، اجلاسیه گروه فرعی (SG 3) "واژه شناسی" زیر مجموعه کمیته فرعی OIML/TC 5/SC 2 با عنوان " الزامات عمومی برای دستگاه های اندازه گیری - نرم افزار" بصورت مجازی در روز سه شنبه 3 تیرماه سال جاری برگزار شد. این اجلاسیه با حضور نمایندگان مختلف کشورهای عضو گروه فرعی SG 3 از جمله ایران، بلژیک، برزیل، کانادا، آلمان، اسپانیا، هلند، اسلوونی و آمریکا تشکیل گردید و جناب آقای مهندس علی آذر کار به نمایندگی از سوی متخصصین ایران در این اجلاس شرکت نمود.
مسئولیت SG 3، بحث در مورد مقوله های مرتبط با واژه های مورد استفاده در مدرک OIML D 31 با عنوان  "الزامات عمومی دستگاه های اندازه گیری که توسط نرم افزار کنترل می شوند" و همچنین تعیین خلاء های واژه شناسی این مدرک می باشد. لذا در این اجلاسیه پیشنهادات ارائه شده از سوی کارشناسان خبره عضو گروه فرعی، جهت بازنگری و برطرف نمودن ابهامات واژه های موجود و همچنین افزودن واژه های جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است کمیته فرعی OIML/TC 5/SC 2 دارای 27 عضو فعال و 17عضو ناظر میباشد که عضویت جمهوری اسلامی ایران در این کمیته فرعی، فعال می باشد.