اخبار

1399/4/8 يكشنبه

برگزاری جلسه مجازی کمیته هماهنگی FAO/WHO برای منطقه خاورنزدیک به ریاست جمهوری اسلامی ایرانبنابرگزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، جلسه مجازی کمیته هماهنگی FAO/WHO  برای منطقه خاورنزدیک روز دوشنبه 22 جولای برابر با 2 تیرماه به مدت دو ساعت برگزار شد.
ریاست این نشست با دکتر محمد حسین شجاعی علی آبادی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران و به عنوان هماهنگ کننده منطقه خاورنزدیک بود و جلسه با حضور9 کشور عضو منطقه (شامل ایران، لبنان، عراق، کویت، مصر، امارات، بحرین، عربستان سعودی، سوریه)، دبیرخانه کدکس بین الملل، نایب روسای کمیسیون کدکس و نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواربار وکشاورزی FAO/WHO ، تشکیل شد.
این جلسه برای به روزرسانی مسائل کمیته و بررسی تاثیر شیوع COVID-19  در اقدامات فعلی و برنامه های پیش رو مربوط به تدوین استانداردهای منطقه ایی  و گرفتن بازخورد از اعضا بود.  
همچنین مواردی نظیر بررسی آیتم های جدید کاری و استانداردهای در دست تدوین، برگزاری وبینار تجزیه و تحلیل ریسک در جولای و آگوست برای اعضای منطقه، فعالیت کار گروه های الکترونیکی، تشکیل اجلاسیه های کمیته اجرایی و کمیسیون کدکس به صورت مجازی، اجرای برنامه استراتژی منطقه و نحوه چگونگی افزایش مشارکت در منطقه از مهمترین مسائلی بود که به عنوان دستورکار این جلسه مطرح شد .

شایان ذکر است مسئولیت ایران به عنوان هماهنگ کننده خاورنزدیک به اتمام رسیده و کشور عربستان سعودی به عنوان  نامزد آتی کمیته  منطقه ایی در چهل و سومین اجلاسیه کمیسیون کدکس که احتمالا سپتامبر 2020 به صورت مجازی تشکیل خواهد شد به عنوان هماهنگ کننده دور ه آتی،  منصوب می گردد.