فراخوان ها
فراخوان برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر کابل ها، سیم ها، موجبرها، اتصال گرهای فرکانس رادیویی، مولفه ها و لوازم جانبی غیرفعال ریزموج و فرکانس رادیویی
سازمان ملي استاندارد ايران با عنايت به اهميت استانداردسازي و كاربرد استانداردهاي بين المللي در عرصه تجارت جهاني در نظر دارد مشاركت جمهوري اسلامي ايران را در فعاليت هاي كميسيون بين المللي الكتروتكنيك (IEC)، ساماندهي نمايد. بدين منظور اقدام به تشكيل كميته هاي متناظر با كميته هاي فني (IEC) كه وظيفه تدوين استانداردهاي بين المللي در حوزه برق و الكترونيك را بر عهده دارند، نموده است. اين كميته ها متشكل از صاحب نظران و خبرگان از گروه هاي فراگير ذيربط و ذينفع كشور مي باشد.
 لذا در اين راستا از کلیه اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصین این حوزه جهت شرکت در نشست ترمیم ساختار كميته فني IEC TC116 تحت عنوان " کابل ها، سیم ها، موجبرها، اتصال گرهای فرکانس رادیویی، مولفه ها و لوازم جانبی غیرفعال ریزموج و فرکانس رادیویی Cables, wires, waveguides, RF connectors, RF and microwave passive components and accessories " كه در روز دوشنبه مورخ 28-05-98 از ساعت 10:00 الی 12:00 در محل سازمان ملي استاندارد ايران واقع در تهران - ضلع جنوب غربي ميدان ونك - طبقه ششم برگزار مي گردد، دعوت بعمل می آید.
دستور كار جلسه :
- آشنايي با كميسيون بين المللي الكتروتكنيك (IEC)، كميته ملي برق و الكترونيك ايران (INEC) و ساختار كميته فني
- انتخاب تركيب هيات رئيسه كميته فني فوق شامل: رييس و دبير از طريق برگزاري انتخابات
به منظور دريافت كتابچه راهنماي كميته فني مذكور مي توانيد به پرتال سازمان ملي استاندارد ايران به آدرس isiri.gov.ir قسمت دفتر مطالعات تطبیقی و مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي مراجعه و یا با شماره تلفن 88654063 تماس حاصل فرماييد.