اخبار

1398/9/5 سه‌شنبه

برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC TC 9نشست ترمیم ساختار کمیته فنی INEC TC 9  متناظر با کمیته فنیIEC TC 9  تحت عنوان "سیستم ها و تجهیزات الکتریکی برای راه آهن" با حضور جمعی از اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصان این حوزه در محل سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته های فنی و فعالیت آنها، با کسب حداکثر آراء، آقای حسین نادری از راه آهن جمهوری اسلامی ایران و آقای بهزاد جوانمرد از شرکت مشانیر به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر این کمیته فنی انتخاب شدند.
گفتنی است تاکنون تعداد 150 استاندارد بین المللی در این کمیته منتشر شده و همچنین 12 پروژه در دستور کار است. با توجه به اهمیت استانداردسازی تجهیزات حوزه راه آهن که شامل لوکوموتیوها و واگن‌ ها،  تاسیسات ثابت، سامانه های مدیریتی عملیات خطوط ریلی (شامل سامانه های ارتباطی، سیگنالینک و پردازش) است، جمهوری اسلامی ایران از سال 1395 عضویت فعالانه در این کمیته فنی بین المللی دارد.
استانداردهای تدوین شده در این کمیته، شبکه های ریلی و شبکه های ترابری کلان شهرها (شامل مترو، خط تراموا، اتوبوس های برقی و شبکه های ترابری خودکار) را از جنبه های الکتریکی و الکترونیکی پوشش می دهد.