اخبار
1398/5/13 يكشنبه

برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC TC 55نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC TC 55 متناظر با کمیته فنیIEC TC 55  تحت عنوان "سیم‌های سیم پیچی" با حضور جمعی از اعضای این کمیته و متخصصان این حوزه در روز یک‌شنبه مورخ 06/05/1398 در محل سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته های فنی و همچنین ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه متناظر کمیته مذکور، با نظر موافق حاضرین، محمود طهرانچی از شرکت پایش و تورج سلماسی از شرکت راما پارسیان به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر این کمیته فنی برای دوره سه ساله آتی انتخاب شدند.
گفتنی است در حال حاضر 9 پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی با رهبری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار کمیته IECTC55 قرار دارد.