اخبار
1398/5/13 يكشنبه

برگزاری نشست ترمیم ساختار و فعال سازی کمیته فنی متناظر INEC TC 65نشست ترمیم ساختار و فعال سازی کمیته فنی  متناظر INEC TC 65 متناظر با کمیته فنیIEC TC 65  تحت عنوان "اندازه گیری، کنترل و اتوماسیون فرآیند صنعتی" با حضور جمعی از اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصان این حوزه در روز شنبه مورخ 22/04/1398 در محل سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته های فنی و فعالیت آنها، با کسب حداکثر آراء،آقای محمد بیگدلی از شرکت موننکو ایران و آقای احمد چاره‌ساز از شرکت پتروشیمی خارک به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر این کمیته فنی انتخاب شدند.