اخبار
1398/4/15 شنبه

تاسیس کمیته های فنی متناظر INEC TC18 , INEC TC80نشست توجیهی و تاسیس کمیته های فنی  متناظر  INEC TC18 , INEC TC80متناظر با کمیته های فنیIEC TC18 , IEC TC80  تحت عنوان "تاسیسات الکتریکی کشتی ها و سکوهای ثابت و متحرک فراساحلی" و "ناوبری دریایی و تجهیزات و سیستم های ارتباطات رادیویی" با مشارکت اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان و حضور متخصصان و اعضای هیات علمی در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته های فنی و فعالیت آنها، رسول دامنی به عنوان رییس کمیته INEC TC80  و اسماعیل سارانی به عنوان رییس کمیته INEC TC18 و همچنین ولی محمد نظر زهی نیز به عنوان دبیر دو کمیته مذکور، از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، منصوب شدند.