اخبار
1398/2/24 سه شنبه

برگزاری اولین نشست مسئولین دبیرخانه و اعضای هیات راهبری کمیته ملی برق و الکترونیک ایران در سال 98اولین نشست مسئولین دبیرخانه و اعضای هیات راهبری کمیته ملی برق  و الکترونیک ایران (INEC) به منظور پيشبرد اهداف، برنامه‌ها و هدايت امور كميته ملي در چارچوب خط مشی‌های تعيين شده روز چهارشنبه مورخ 04/02/98 در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد سال گذشته، برنامه پیش بینی شده و نتایج اقدامات صورت گرفته در گروه هماهنگی استانداردهای بین المللی IEC مقایسه شد. نتیجه این بررسی حاکی از تحقق بیش از صددرصدی برنامه عملیاتی این گروه در سال 1397 می باشد.
در ادامه این نشست، پیش بینی برنامه سال 98 مصوب شد. از مهمترین موضوعات مصوب، ایجاد 5 کمیته فنی جدید حوزه الکتروتکنیک و ارائه 8 پیشنهاد تدوین استاندارهای بین المللی IEC در سال جاری می باشد که در دستور کار گروه هماهنگی IEC قرار گرفت.