ineclogo
برگزاری نشست ترمیم ساختار و فعال سازی کمیته های متناظر INEC TC 36, INECSC36A
نشست ترمیم ساختار و فعال سازی کمیته فنی  متناظر INEC TC 36 تحت عنوان "مقره‌ها" و کمیته فرعی INEC SC 36A با عنوان "بوشینگ‌های عایق‌بندی شده" با حضور جمعی از اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصان این حوزه در روز یک‌شنبه مورخ 30/04/1398 در محل سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته های فنی و فعالیت آنها، با کسب حداکثر آراء، داوود محمدی و حسام فلاح از پژوهشگاه نیرو به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فنی و سیامک ابیضی از پژوهشگاه نیرو و پریسا خرّم از شرکت نیرو ترانس به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فرعی انتخاب شدند.
شایان ذکر است جمهوری اسلامی ایران از سال 1390 در کمیته های IECTC36 , IECSC36A عضویت دارد.