اخبار

برگزاری نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 10
نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML/TC 10 متناظر با کمیته فنیOIML TC 10  تحت عنوان "دستگاه های اندازه گیری فشار، نیرو و کمیت های مرتبط" با حضور جمعی از اعضای این کمیته و متخصصان این حوزه در روز یکشنبه مورخ 24/06/1398 در محل سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)، ساختار کمیته فنی TC 10 و همچنین ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه متناظر کمیته مذکور، با نظر موافق حاضرین، سعید نباغ، از  شرکت پارس صحت آزمون، بیژن جمشیدی  از شرکت فرا سیستم کوک و احسان اشکوب از شرکت یکتا سنجش البرز، به ترتیب به عنوان دبیر، رئیس و نایب رئیس انتخاب شدند.
گفتنی است کمیته فنی OIML/TC 4 بازنگری استاندارد بین المللی "گیج های فشار تایر وسایل نقلیه موتوری" و تلفیق دو استاندارد  OIML R 101 و OIML R 109 با عنوان "ثبت و نمایش گیج های فشار، گیج های خلاء و گیج های فشار-خلا با اجزاء حساس کشسان" و همچنین تدوین استاندارد جدید "گیج های فشار دیجیتال و آنالوگ (ترانسمیترها) با اجزاء حساس کشسان" را در دستور کار خود قرار داده است.