اخبار

برگزاری موفقیت آمیز هفتاد ونهمین اجلاسیه کمیته اجرایی کدکس به صورت آنلاین
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، هفتاد و نهمین جلسه مجازی کمیته اجرایی کدکس بین الملل با حضور نمایندگان کشورهای عضو  این کمیته و ریاست مناطق شش گانه کدکس، 20 جولای (30 تیر99) پایان یافت. ریاست  این اجلاس طی 4 جلسه مجازی بر عهده برزیل بود. نماینده کشورمان نیز به عنوان هماهنگ کننده کشورهای خاور نزدیک نیز در این اجلاس حضور فعال داشت.
از مهمترین مصوبات این کمیته، می توان به طرح تصویب نهایی پیشنویس برخی  استانداردها در مرحله 8 اشاره کرد که شامل کیوی(به رهبری ایران و نیوزلند)، سیر و سیب زمینی شیرین ( از کمیته میوه وسبزی تازه ) ، بخشی از سیستم های شماره گذاری مواد افزودنی (به رهبری ایران )، آیین کار مدیریت آلرژن غذایی برای اپراتورهای مشاغل مواد غذایی و تجدید نظر اصول کلی بهداشتی ( کمیته بهداشت) . همچنین بعضی استاندارد های منطقه ایی مثل منطقه آفریقا برای کاساوا، سبزیجات برگی تازه- منطقه شمال آمریکا برای آبمیوه های تخمیری، استفاده از کاوا در نوشیدنی های مخلوط با آب - منطقه خاور نزدیک برای زعتر ، مصوب اعلام شد. سایر موارد نیز به عنوان موضوعات جدید و پذیرش در مرحله 5 تدوین استاندارد مطرح و وضعیت برخی کمیته های تخصصی مثل کمیته غلات (انحلال کمیته)، کمیته مکاتباتی میوه ها و سبزیهای فرایند شده و ماهی و فراورده های شیلاتی (فعال شدن مجدد کمیته ) مشخص شد .
در این اجلاس چند روزه گزارش  بودجه 2018-2019 ، استراتژی و چالشها و فرصت ها برای کدکس و شیوع همه گیری کووید 19 و تاثیر آن بر ایمنی مواد غذایی و سلامت مصرف کنندگان نیز  مورد بحث قرار گرفت. طرح سازماندهی و ساختار جدید برای  سازمان خواربارکشاورزی  FAOبه اعضا اطلاع رسانی گردید و توصیه شد دبیرخانه کدکس بین الملل در یک مرکز مستقل زیر نظر معاون سازمان خواربار و کشاورزی و با منبع مالی مجزا، مستقر شود. 
برای اولین بار در تاریخ کدکس این اجلاس بین المللی به صورت آنلاین برگزار شد و با موفقیت و اجماع نظر اعضا  به پایان رسید.